elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Środa 27.09.2023
Jesteś tutaj:

Kontrole zewnętrzne

Informacja o kontrolach przeprowadzonych w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku przez organy zewnętrzne

 

Rok 2023

L.p.: 1

Jednostka kontrolująca: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku

Termin kontroli: 08.02.2023 r.

Przedmiot kontroli: Kontrola stanu sanitarnego szkoły.

 

Rok 2022

L.p.: 1

Jednostka kontrolująca: Starostwo Powiatowe w Otwocku

Termin kontroli: 30.08.2022 r.

Przedmiot kontroli: Kontrola obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.

 

Rok 2021

L.p.: 1

Jednostka kontrolująca: Starostwo Powiatowe w Otwocku

Termin kontroli: 31.08.2021 r.

Przedmiot kontroli: Kontrola obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.

 

Rok 2020

L.p.: 1

Jednostka kontrolująca: Starostwo Powiatowe w Otwocku

Termin kontroli: 31.08.2020 r.

Przedmiot kontroli: Kontrola obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.

 

Rok 2019

L.p.: 1

Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Warszawie

Termin kontroli: 21-22.02.2019 r.

Przedmiot kontroli: Ustalenie zakresu spełniania kryteriów oceny pracy dyrektora szkoły z zastosowaniem wybranych wskaźników zawartych w regulaminie określającym wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół, który jest załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 57 MKO z dnia 31 sierpnia 2018 r.

 

L.p.: 2

Jednostka kontrolująca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Warszawie II

Termin kontroli: 22-30.08.2019 r.

Przedmiot kontroli: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

  

L.p.: 3

Jednostka kontrolująca: Starostwo Powiatowe w Otwocku

Termin kontroli: 30.08.2019 r.

Przedmiot kontroli: Kontrola obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.

 

Rok 2018

L.p.: 1

Jednostka kontrolująca: Starostwo Powiatowe w Otwocku

Termin kontroli: 28.08.2018 r.

Przedmiot kontroli: Kontrola obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.

 

Rok 2017

L.p.: 1

Jednostka kontrolująca: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku

Termin kontroli: 01.06.2017 r.

Przedmiot kontroli: Ocena realizacji programu „Wybierz życie – pierwszy krok”.

 

L.p.: 2

Jednostka kontrolująca: Starostwo Powiatowe w Otwocku

Termin kontroli: 29.08.2017 r.

Przedmiot kontroli: Kontrola obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.

 

L.p.: 3

Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Warszawie

Termin kontroli: 18-20.09.2017 r.

Przedmiot kontroli: Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018. Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 27.04.2022
Data udostępnienia informacji: 27.04.2022
Data ostatniej aktualizacji: 15.05.2023
Liczba wyświetleń: 364
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
15.05.2023
09:36:09
edycja
Administrator
Kontrole zewnętrzne
21.06.2022
11:15:59
edycja
Administrator
Kontrole zewnętrzne
21.06.2022
11:15:06
edycja
Administrator
Kontrole zewnętrzne
21.06.2022
11:14:00
edycja
Administrator
Kontrole zewnętrzne
21.06.2022
11:13:23
edycja
Administrator
Kontrole zewnętrzne
21.06.2022
10:52:25
edycja
Administrator
Kontrole zewnętrzne
21.06.2022
10:51:52
edycja
Administrator
Kontrole zewnętrzne
27.04.2022
12:52:45
dodanie
Administrator
Kontrole zewnętrzne